0 Menu

Girlie - ...en doodenakkers tot den horizon

17.50

On front the cover of the latest album "...en doodenakkers tot den horizon".

at the back the album title:

"...en doodenakkers tot den horizon"

or an excerpt from the song "Zielenstrijd":

"Eenzaam in een land vol broeders
Schimmen in een lege duisternis"